Que buscamos

E que buscamos co proxecto Visualizando os montes comunais Converter as comuneiras nas protagonistas, non en ausentes, no devir dos montes comunais e do mantemento…